Unntak for refinans ved endring av nedbetalingstiden

I 2017 endret Finanstilsynet, på oppdrag fra Stortinget, reglene for tilbakebetaling av usikrede lån. Tidligere kunne man få forbrukslån med inntil 15 års nedbetalingstid, mens nå er grensen satt til 5 år.

Femårsgrensen gjelder imidlertid ikke dersom du refinansierer annen gjeld.

  • Du kan få inntil 15 år nedbetaling på forbrukslån til refinansiering dersom gjelden som refinansieres er dyrere.
  • Tilbakebetalingstiden kan ikke være lengre enn lengste gjenstående tilbakebetalingstid på gjelden som refinansieres.

Det siste punktet betyr at dersom du for eksempel refinansierer 3 kreditter og lån, og lengste nedbetalingstid på et av de er 8 år, får du inntil 8 år på det nye lånet. Bankene har her et slingringsmonn, og kan utvise skjønn dersom totalsummen er høy. 15 år vil i alle tilfeller være maksimum.

Ment å gi gjeldstyngede nordmenn et pusterom

Unntaket i nedbetalingstiden for nordmenn som skal refinansiere, er ment å gi et pusterom til de som sliter med høy gjeld. Som kjent kan refinansiering være en fin måte å kvitte seg med gjeld raskere, da renteomkostningene faller. I mange tilfeller er det mulig å spare mellom 5 og 10% av rentekostnadene kun ved å flytte lånet over til en annen bank.

Mange velger i tillegg å refinansiere gammel gjeld i huslånet i følge capitalsolution.no, med de fordelene det medfører. Å refinansiere med boliglånet gjør at du betaler en mye lavere rente (ofte mellom 2,5 og 3%). Fordelen er soleklar, da det letter på gjeldsbyrden og gjør det enklere å håndtere forbruksgjelden.

Husk å betale tilbake kjapt

Refinansiering vil kun hjelpe dersom du sørger for å betale tilbake gjelden like raskt som tidligere. Det betyr at du må betale ned en identisk sum med penger hver måned. Hvorfor? Det har å gjøre med “compound interest”, også kjent som “renter på rente” effekten, der kostnadene stiger over tid. Et lån med 20% rente vil ha betydelig høyere kostnader hvis det utvides fra f.eks 1 til 3 år.

Derfor er det kjempeviktig å opprettholde samme nedbetalingsbeløp hver måned, slik at du blir kvitt gjelden på et tidligere tidspunkt.

Finn mer bakgrunnsinformasjon om refinans her: https://www.klp.no/bank-og-lan/vare-boliglan/refinansiering

Får jeg forbrukslån som arbeidsledig?

Med oljekrise og en stadig økende norsk arbeidsledighet, er det ikke usannsynlig at mengden forbrukslån i Norge også vil være økende. Det kan være tøft å være arbeidsledig, både økonomisk og psykisk sett, og følgelig kan et forbrukslån virke som en gunstig løsning for å få litt ekstra penger i en tøff periode. Men er det lurt å ta opp forbrukslån når man er arbeidsledig, og vil man i det hele tatt få tilbud om et slikt lån fra norske banker?

Ja, forbrukslån som arbeidsledig er mulig

Det høres kanskje noe rart ut, men det er faktisk fullt mulig å ta opp forbrukslån selv om man er arbeidsledig. Når man søker om et slikt lån så vil i stor grad bakgrunns- og kredittsjekken som gjøres av deg basere seg på forrige års ligning, slik at hvis man nylig har blitt sagt opp fra jobben, så er det i grunn helt uproblematisk å ta opp et slikt lån. Dette forutsetter dog at man har hatt arbeid tidligere – eller at man ikke har gått uten jobb i en for lang periode slik at dette har gjort store utslag på ligningen din.

Men hvor lurt er det å ta opp et forbrukslån i en slik periode? Jo, dersom man trenger raske penger for å klare seg i hverdagen eller for å betale ned annen hastegjeld, så kan det være en brukbar løsning. Spesielt hvis man er aktivt jobbsøkende og har troen på at man snart kommer til å finne seg fast jobb igjen. Så lenge man planlegger nedbetalingen av lånet på en grei måte, så er det absolutte en brukbar løsning.

Planlegg nedbetalingen av lånet godt

Det som er ekstremt viktig er at når man tar opp et slikt lån som arbeidsledig, er at man er ekstra sårbar for renteøkninger og eventuelle strafferenter hvis man ikke betaler regningene i tide. Dette fordi økonomien allerede er nokså redusert, ettersom man maksimalt får rundt 60-70 prosent av opprinnelig inntekt i trygd når man er registrert som arbeidsledig hos NAV. Følgelig er det viktig at man tenker over nedbetalingen når man tar opp lånet, slik at man ikke går på en ekstra stor smell når regningene kommer. For de kommer – og det kommer de til å gjøre inklusive renter og gebyrer hver eneste måned fremover inntil lånet er ferdig nedbetalt.

Så mange er arbeidsledige i dag

Grunnet oljekrise og en svak norsk krone, har det i perioden 2015-2017 vært en økende arbeidsledighet i Norge. I skrivende stund ligger arbeidsledigheten i Norge på rundt 5 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Med dagens innbyggertall tilsvarer dette at rundt 135 000 norske borgere står uten fast jobb. Det er ikke mange år siden prosenten lå på rundt 3 prosent, slik at utviklingen har vært nokså kraftig de siste årene. Allikevel er det ikke verre enn at Norge nå ligger likt med sammenlignbare land rundt om i Europa og verden for øvrig, samtidig som ekspertene spår at man nå har nådd toppen av arbeidsledighetskrisen her til lands.

Folkia

Folkia eller FolkeFinans som selskapet egentlig heter, har spesialisert seg på de aller minste forbrukslånene, med kort løpetid. Selskapet har eksistert i snart ti år, og har idag virksomhet i alle de nordiske landene.

Mikrolån som det Folkia tilbyr, ble tidligere ofte omtalt som SMS-lån, da det var mulig å søke om, og få innvilget et lån på minuttet, ved å bare sende en tekstmelding til banken. Slik praksis er ikke lengre tillatt, men det er fortsatt flere aktører på markedet, som tilbyr lån på helt ned mot tusen kroner. Fellesnevneren for disse er at nedbetalingstiden på lånene er kort, gjerne ikke mer enn noen få måneder, og at den effektive renten er skyhøy. Det er ikke unormalt å finne mikrolån med en effektiv rente på over 1000%. Dette høres mye verre ut enn det kanskje er i praksis. Siden lånebeløpet er lite og løpetiden svært kort, vil det normalt bare være snakk om noen få hundrelapper i gebyrer på lånet.

Hvilke lån tilbyr Folkia?

Folkia har bare en type forbrukslån, som kan innvilges med et beløp fra 1.000kr. Og opp til 20.000kr. Løpetiden på lånet vil variere ut fra lånets størrelse, fra bare en måned på det aller minste lånet, og opp til 12 måneder på et lån på 20.000kr.

Søknad på lånet sendes via bankens nettsider, og du vil i de fleste tilfeller få svar på søknaden umiddelbart. Siden det er snakk om relativt beskjedne summer som kan lånes, kan det antas at behandlingen av lånesøknaden i de fleste tilfeller skjer helt automatisk basert på en kredittvurdering som gjøres av deg. Så lenge du ikke har noen registrerte betalingsanmerkninger, er over 20 år og har et minimum av fast inntekt, vil du i de fleste tilfeller få innvilget lånet i løpet av noen minutter fra du har sendt søknaden. Signering av låneavtalen kan gjøres med BankID, og da vil du ha pengene på konto samme dag, eller seneste neste arbeidsdag.

Høye renter og gebyrer

Folkia skal ha ros for at de er veldig flinke til å opplyse nøyaktig hva et lån vil koste. Deres lånekalkulator beregner ikke bare månedlige avdragsbeløp, men viser også hvor mye lånet totalt vil koste deg, hva den nominelle og effektive renten vil være, og hvor stor en del av summen som utgjør gebyrer. Når det er sagt, så er renten på mikrolån som det Folkia tilbyr, selvsagt svært høy. Hvis vi ser bort fra det aller minste lånet på 1.000kr. Som betales tilbake senest 30 dager etter utbetaling, så ligger laveste nominelle rente på 53%. Låner du for eksempel 10.000kr. Med en løpetid på to måneder, vil den effektive renten på lånet bli 243%.

Det er en fast etableringskostnad på et lån hos Folkia, på 350kr., uansett om du låner 1.000kr. Eller det maksimale beløpet på 20.000kr. I tillegg påløper det et månedlig termingebyr (eller fakturagebyr som Folkia helt korrekt kaller det), som varierer ut fra løpetiden på lånet. Velger du den lengst mulige løpetiden på 12 måneder, vil termingebyret være på beskjedne 15kr. Betaler du derimot lånet tilbake på en eller to måneder, er termingebyret på 45kr.

Hva kan jeg risikere ved for høyt forbrukslån?

Et forbrukslån er den typen lån som er enklest tilgjengelig i dag, ettersom det er et såkalt usikret lån. Det betyr at man ikke trenger egenkapital eller sikkerhet for å søke om det – og følgelig holder det å ha fast inntekt for å få et slikt lån. Et forbrukslån kan absolutt være en god ting dersom man er lite flink til å spare, men bedre på å betale gjeld. Allikevel er risikoen for store økonomiske problemer stor dersom man tar opp et for høyt forbrukslån.

Når betalingsproblemene begynner

Før man tar opp et for høyt forbrukslån, bør man sette seg grundig inn i prisene og hvordan lånet fungerer, samt ha en god oversikt over egen økonomi. Da finner man kjapt ut hvor smertegrensen går, og man unngår å få et for stort forbrukslån. Men ting kan forandre seg, og betalingsevnen kan bli dårligere over tid. Så snart man merker at man sliter med å betale på det for høye forbrukslånet, så bør man gjøre grep. Det kan enten være å søke om refinansiering av lånet hos en annen bank for å få lavere rente, eller forlenge nedbetalingstiden slik at man kommer seg på rett spor. Det verste man gjør er å unnlate å betale regningene!

Inkasso, betalingsanmerkninger og tvunget lønnstrekk

For hvis man innser at man har tatt opp et for høyt forbrukslån og «gir opp», så blir problemene fort verre. Det skal ikke mange uker til før ubetalte regninger på forbrukslån går til inkasso, og da har lånet plutselig blitt mye dyrere i form av renter, gebyrer og ekstra strafferente attpåtil. Deretter får man også betalingsanmerkning, som gjør at man ikke vil kunne søke om boliglån, kredittkort eller handle på faktura. Slutter man helt å gjøre opp for seg, så vil dette kunne føre til at namsmannen griper inn og legger inn tvangstrekk på lønnen din.

I verste fall – personlig konkurs

Er det ikke mer å hente fra lønnen din, så vil et for høyt forbrukslån i verste fall kunne føre til at man går personlig konkurs. Da vil du rett og slett miste alt du har av verdier, og har havnet i en utrolig kjip situasjon. For enkelte løser det seg med offentlig gjeldsordning, men heller ikke dette er noen drømmesituasjon å være i. Løsningen er, som nevnt innledningsvis, meget enkel: før du tar opp et forbrukslån bør du forsikre deg om at lånet ikke er for høyt ved at du setter deg godt inn i egen økonomi på forhånd.

Forbrukslån eller kredittkortlån?

Du kan selv sammenlign ulike typer finansiering for å finne beste rente.Mens det heter seg at menneskets beste venn er hunden, så er det kredittkortet som er den aller beste kameraten hos mange nordmenn. De fleste myndige nordmenn har ett eller flere slike kort, men slettes ikke alle har et forbrukslån – som er ganske tilsvarende et kredittkort. Men til hvilke situasjoner lønner det seg å velge det ene fremfor det andre, og når vil det egentlig være mest gunstig med et kredittkortlån foran et forbrukslån? Vi skal gi deg det noe nyanserte svaret i denne artikkelen.

Bruk forbrukslånet på akkurat hva du vil

Har man sett litt reklamer for norske forbrukslån, så vet man at det dreier seg om ganske så store summer. «Lån opp mot 500 000 kroner uten sikkerhet» heter det seg i TV-reklamene som ruller på skjermen hver eneste dag. Det er altså snakk om ganske store summer, men de fleste som tar opp et forbrukslån er naturligvis på et langt lavere nivå. Rentenivået derimot er ganske høyt sammenlignet med et sikret lån – i snitt ligger renten på norske forbrukslån på rundt 15 prosent. Og med summer på flere hundre tusen kroner, så utgjør dette en betydelig sum i renter.

Følgelig bør man tenke seg nøye om før man søker om et stort forbrukslån. Allikevel vil vi påstå at disse lånene er meget gunstige dersom man har små eller mellomstore prosjekter som bør realiseres snarest, uten at man har tid eller evner til å spare pengene. Å handle ting på avbetaling over lengre tid kan være en gunstig løsning med et forbrukslån, for eksempel hvis man skal reise på en lengre ferie eller pusse opp hjemme, ettersom rentenivået vanligvis er rundt halvparten enn hva man får med et kredittkort. Kort oppsummert kan man derfor si at så lenge nedbetalingstiden er langt, så er forbrukslån det riktige valget.

Kjappe kjøp med kredittkort

Et kredittkort på sin side fungerer bedre til de kjappe kjøpene, ettersom man her har tilgang til pengene via et plastkort. I praksis er dette den eneste forskjellen, der man med et kredittkort faktisk ikke låner pengene før man bruker de, mens man med et forbrukslån har pengene fysisk på konto fra første stund når man har søkt om dem. Dette gjør at et kredittkort har noe høyere renter, ofte mellom 25 til 30 prosent, men til gjengjeld har man en rentefri betalingsperiode her som gjør det meget gunstig for shopping og annen handel. Aller best er det hvis man betaler tilbake det man har brukt innen 45-50 dager, for da vil bruken av kredittkortet ikke ha kostet deg én krone i verken gebyrer eller renter.

En annen fordel med et kredittkort er at du alltid har tilgang til penger, uten noe ventetid. Et forbrukslån tar gjerne 2-3 dager før det utbetales til kontoen din, og man må søke om lånet hver gang man trenger penger. Med et kredittkort har du alltid tilgang innenfor den kredittrammen du har blitt tildelt, noe som kan være svært gunstig i mange situasjoner. Det skal også nevnes at mange kredittkort har gode rabattavtaler som gjør at du kan spare penger på alt fra reiser til shopping og drivstoffylling.

Så, hva bør du egentlig velge?

Et kredittkort er noe vi mener alle bør ha, ettersom det gir tilgang til massevis av rabatter og fordeler, samtidig som det er en god pengereserve å ha hvis bankkortet skulle bli tappet, slutte å fungere eller mistet. Spesielt når man ferierer utenlands er det anbefalt å bruke et kredittkort, ettersom det gir deg større sikkerhet og rettigheter ved svindeltilfeller. Det koster heller ikke noe å eie et kredittkort, så du kan fint eie det uten å bruke det, om enn bare for at det skal ligge hjemme i en skuff som en ekstra pengereserve.

Et forbrukslån derimot bør du velge dersom du skal kjøpe eller betale for noe som du ikke rekker å betale tilbake innen 1-2 måneder. Hvis nedbetalingstiden er over 6 måneder, så vil det som regel alltid være mest gunstig med et forbrukslån, ettersom rentenivået her er mye lavere enn på et kredittkort. Samtidig får man som regel tilgang til større summer gjennom et forbrukslån enn et kredittkortlån, så hvis behovet for penger er stort, så er dette det eneste riktige valget for deg. Sjekk nettsiden Billigeforbrukslån.no for mer info om forbrukslån.

DNB Lån

Norges største bank er kanskje ikke mest kjent for forbrukslån, men DNB tilbyr flere former for usikrede forbrukskreditt, både i form av forbrukslån og kredittkort.

DNB sitt forbrukslån tilbys som en rammekreditt der du får stilt et gitt beløp til rådighet, men du bestemmer selv hvor mye av kreditten du ønsker å benytte og når du ønsker å ta den ut. Du logger enkelt inn i nettbanken til DNB og overfører penger fra kredittrammen til din bankkonto, når du har behov for det. Det tilbys en kredittramme på opp til 250.000kr. Og minste beløp det er mulig å låne er 10.000kr.

Siden det her er snakk om en forbrukskreditt, er betingelsene for tilbakebetaling fleksible, og du kan i prinsippet selv avgjøre hvor mye du ønsker å nedbetale på lånet hver måned. Det eneste kravet er at du betaler minimum 3% av den utestående saldoen på lånet, hver måned. I praksis er dette tilstrekkelig til å dekke påløpte renter og noe nedbetaling av hovedstolen på gjelden.

I motsetning til de fleste andre banker i Norge som beregner rentebetingelsene individuelt for hver kunde, ut fra kundens økonomiske situasjon, så har forbrukskreditten fra DNB en fast nominell rente som tilbys til alle. Denne er på nåværende tidspunkt på 16,2%, hvilket ligger godt over det som er mulig å oppnå hos andre banker. Spesielt hvis du har relativt god økonomi og høy inntekt, vil du sannsynligvis kunne oppnå en betydelig lavere nominell rente hos andre tilbydere av usikrede lån.

Ikke noe termingebyr ved eFaktura

Et stort pluss med forbrukslånet fra DNB er at de faktisk stryker hele termingebyret hvis du takker ja til å ikke få papirfaktura tilsendt i posten hver måned, men klarer deg med eFaktura. Termingebyret gir et stort utslag på den effektive renten, spesielt på mindre lånebeløp, så det at du helt kan slippe dette gebyret, er et stort pluss. Ønsker du månedlig faktura tilsendt i posten, er det selvsagt også mulig, men da påløper det et gebyr på 35kr. Per faktura.