DNB Lån

 

Norges største bank er kanskje ikke mest kjent for forbrukslån, men DNB tilbyr flere former for usikrede forbrukskreditt, både i form av forbrukslån og kredittkort.

DNB sitt forbrukslån tilbys som en rammekreditt der du får stilt et gitt beløp til rådighet, men du bestemmer selv hvor mye av kreditten du ønsker å benytte og når du ønsker å ta den ut. Du logger enkelt inn i nettbanken til DNB og overfører penger fra kredittrammen til din bankkonto, når du har behov for det. Det tilbys en kredittramme på opp til 250.000kr. Og minste beløp det er mulig å låne er 10.000kr.

Siden det her er snakk om en forbrukskreditt, er betingelsene for tilbakebetaling fleksible, og du kan i prinsippet selv avgjøre hvor mye du ønsker å nedbetale på lånet hver måned. Det eneste kravet er at du betaler minimum 3% av den utestående saldoen på lånet, hver måned. I praksis er dette tilstrekkelig til å dekke påløpte renter og noe nedbetaling av hovedstolen på gjelden.

I motsetning til de fleste andre banker i Norge som beregner rentebetingelsene individuelt for hver kunde, ut fra kundens økonomiske situasjon, så har forbrukskreditten fra DNB en fast nominell rente som tilbys til alle. Denne er på nåværende tidspunkt på 16,2%, hvilket ligger godt over det som er mulig å oppnå hos andre banker. Spesielt hvis du har relativt god økonomi og høy inntekt, vil du sannsynligvis kunne oppnå en betydelig lavere nominell rente hos andre tilbydere av usikrede lån.

Ikke noe termingebyr ved eFaktura

Et stort pluss med forbrukslånet fra DNB er at de faktisk stryker hele termingebyret hvis du takker ja til å ikke få papirfaktura tilsendt i posten hver måned, men klarer deg med eFaktura. Termingebyret gir et stort utslag på den effektive renten, spesielt på mindre lånebeløp, så det at du helt kan slippe dette gebyret, er et stort pluss. Ønsker du månedlig faktura tilsendt i posten, er det selvsagt også mulig, men da påløper det et gebyr på 35kr. Per faktura.