Forbrukslån til hverdagen

Trenger du et økonomisk løft i hverdagen eller har du behov for penger til en uforutsett utgift, kan forbrukslån være et godt alternativ. Dette er en kortvarig løsning med relativt kort utbetalings- og nedbetalingstid. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan denne typen lån kan anvendes i hverdagen.

Hva er et forbrukslån

Mange har negative assosiasjoner til et forbrukslån og forbinder det med lån til personer med dårlig økonomi som ikke får låne penger andre steder. Dette stemmer ikke. Alle kan ha behov for å låne penger en gang i blant. Et forbrukslån passer for alle som trenger penger på kort tid, for uforutsette utgifter kommer som regel uanmeldt. Det kan være en større tannlegeregning eller en ødelagt bil som må på reparasjon. Forbrukslånet kan også brukes til et etterlengtet oppussingsprosjekt eller en ferie. Kort finnes det få eller ingen føringer på hva et usikret lån kan brukes til.

Lån uten sikkerhet

Én av fordelene ved denne typen lån er at det ikke stilles noen krav til sikkerhet. Det betyr at du ikke behøver å stille verken bil, bolig eller andre eiendeler som garanti til utlåner.

Hvem kan søke om forbrukslån

Alle over 23 år kan i utgangspunktet søke om forbrukslån. Merk imidlertid at regjeringen i 2019 utarbeidet forskrifter for forbrukslån som er førende for finansforetak og bankers utlånspraksis. Disse ble innført for å unngå misbruk, samt redusere risikoen for at privatpersoner tar opp lån de ikke kan betjene. Forskriftene inkluderer blant annet:

 • Betjeningsevne: Låntaker må ha en betjeningsevne til å tåle 5 % rente på samlet gjeld
 • Gjeld og inntekt: Gjelden kan ikke overstige fem ganger låntakers årsinntekt
 • Betaling i avdrag: Lånet må betales i månedlige avdrag, og maksimal nedbetalingstid er fem år

Det betyr at personer med lav inntekt eller generelt sårbar økonomi sjelden får innvilget høyere lånebeløp.

Når kan du forvente å få pengene på konto

Det stilles ingen krav til pant i eiendeler eller annen form for sikkerhet ved ønske om å ta opp lån til forbruk. Derfor er søknadsprosessen raskere enn ved andre ordinære banklån. Merk likevel at det i 2017 ble innført en lov mot å utbetale penger samme dag. Det betyr at du må regne med å vente minst en dag eller to før pengene kommer inn på din konto.

Tips: Les også forbrukslån eller kredittkort

Bruksområde

Et forbrukslån kan brukes til hva du vil. Det finnes med andre ord ingen begrensninger eller krav til anvendelse. Forbrukslånet kan brukes til å løse et økonomisk problem, et luksusbehov som en dyr ferie, eller simpelthen strømregninger og forbruksvarer i hverdagen. Du kan altså bruke pengene på fritid, mat, oppussing og andre ting som hører hverdagen til.

Nedbetaling

Et forbrukslån har fleksibel nedbetaling. Du kan selv velge hvor lang nedbetalingsperiode du ønsker, men maksimalt fem år. Vær også oppmerksom på at rentene blir høyere jo lenger tid du bruker på å nedbetale lånet. Fordelen ved å tilbakebetale lånet raskt er altså at rentene, og dermed også lånets totale kostnader, reduseres.

Hvor mye er det mulig å låne

Størrelsen på lånet du kan få innvilget avhenger av flere faktorer. Søknaden innvilges etter en kredittvurdering og beregning av din betjeningsevne. Jo høyere inntekt og betalingsevne du har, desto høyere lån kan du få innvilget. Personer med betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker får ikke innvilget lån uten sikkerhet. Refinansiering kan være et unntak her.

Hva skjer om forbrukslånet ikke betales?

Ved mislighold eller manglende betaling av forbrukslånet blir du tilsendt inkassovarsel. Dersom heller ikke dette betales, går kravet videre til namsmannen.

Fordeler med forbrukslån

 • Ingen krav til sikkerhet
 • Lån penger til hva du vil
 • Rask søknads- og utbetalingsprosess

Hvordan søke om hurtiglån eller forbrukslån

Søknadsprosessen foregår elektronisk. Du må oppgi blant annet:

 • Navn, sivilstatus og fødselsnummer
 • Ønsket lånebeløp
 • Eventuelle medlånere
 • Eksisterende gjeld
 • Samlet årsinntekt

På bakgrunn av disse opplysningene vurderes kundens betalingsevne. Du vil få beskjed om lånesøknaden er avslått eller innvilget etter kort tid.

Unntak for refinans ved endring av nedbetalingstiden

I 2017 endret Finanstilsynet, på oppdrag fra Stortinget, reglene for tilbakebetaling av usikrede lån. Tidligere kunne man få forbrukslån med inntil 15 års nedbetalingstid, mens nå er grensen satt til 5 år.

Femårsgrensen gjelder imidlertid ikke dersom du refinansierer annen gjeld.

 • Du kan få inntil 15 år nedbetaling på forbrukslån til refinansiering dersom gjelden som refinansieres er dyrere.
 • Tilbakebetalingstiden kan ikke være lengre enn lengste gjenstående tilbakebetalingstid på gjelden som refinansieres.

Det siste punktet betyr at dersom du for eksempel refinansierer 3 kreditter og lån, og lengste nedbetalingstid på et av de er 8 år, får du inntil 8 år på det nye lånet. Bankene har her et slingringsmonn, og kan utvise skjønn dersom totalsummen er høy. 15 år vil i alle tilfeller være maksimum.

Ment å gi gjeldstyngede nordmenn et pusterom

Unntaket i nedbetalingstiden for nordmenn som skal refinansiere, er ment å gi et pusterom til de som sliter med høy gjeld. Som kjent kan refinansiering være en fin måte å kvitte seg med gjeld raskere, da renteomkostningene faller. I mange tilfeller er det mulig å spare mellom 5 og 10% av rentekostnadene kun ved å flytte lånet over til en annen bank.

Mange velger i tillegg å refinansiere gammel gjeld i huslånet i følge capitalsolution.no, med de fordelene det medfører. Å refinansiere med boliglånet gjør at du betaler en mye lavere rente (ofte mellom 2,5 og 3%). Fordelen er soleklar, da det letter på gjeldsbyrden og gjør det enklere å håndtere forbruksgjelden.

Husk å betale tilbake kjapt

Refinansiering vil kun hjelpe dersom du sørger for å betale tilbake gjelden like raskt som tidligere. Det betyr at du må betale ned en identisk sum med penger hver måned. Hvorfor? Det har å gjøre med “compound interest”, også kjent som “renter på rente” effekten, der kostnadene stiger over tid. Et lån med 20% rente vil ha betydelig høyere kostnader hvis det utvides fra f.eks 1 til 3 år.

Derfor er det kjempeviktig å opprettholde samme nedbetalingsbeløp hver måned, slik at du blir kvitt gjelden på et tidligere tidspunkt.

Finn mer bakgrunnsinformasjon om refinans her: https://www.klp.no/bank-og-lan/vare-boliglan/refinansiering