Forbrukslån sammenlignet med andre lån

Krav til deg som vil søke om forbrukslån

Når du skal søke om lån, uavhengig av om det er et lån med eller uten sikkerhet, er det noen generelle krav du må tilfredsstille først:

  • For alle lånetyper må du være fylt 18 år. Noen banker krever at du er fylt 20 – 25 år.
  • Du kan ikke være registrert med betalingsanmerkning for lån uten sikkerhet. Har du betalingsanmerkning må du stille sikkerhet for beløpet.
  • Fast bosatt i Norge eller være norsk statsborger. Banken krever gyldig D-nummer eller personnummer.
  • Du må ha fast inntekt på minimum 100 000 kroner for lån uten sikkerhet.

Når du søker om lån vil banken foreta en kredittsjekk av deg. Dette gjør banken for å få en god oversikt over deg og din økonomiske situasjon. Opplysningene banken får tilgang til er hentet fra offentlig skattemyndighet og gjeldsregister. Det er disse opplysningene som vil være med på å regne ut en kredittscore for deg. Kredittscoren din forteller banken i hvilken grad du vil utgjøre en risiko som lånekunde. Lav kredittscore vil si at du utgjør en større risiko enn ved høy kredittscore. 

Hva er et forbrukslån sammenlignet med andre lån?

Her har vi samlet en enkel oversikt over hva som skiller forbrukslån fra andre lånetyper på markedet. Vi har valgt å dele det inn i krav om sikkerhet, formål, låneramme, renter, kostnader og nedbetalingstid. Dette har vi valgt ettersom det er her vi finner de største forskjellene.

Krav om sikkerhet

Et forbrukslån er et lån som ikke krever at du stiller noen form for sikkerhet for lånet du ønsker. Dette skiller forbrukslån fra andre lån på markedet, som for eksempel boliglån eller billån, der det kreves sikkerhet for lånet. At forbrukslån ikke krever sikkerhet har også gjort lånet svært tilgjengelig for flere forbrukere på markedet som tidligere ikke har kunnet søke om lån grunnet kravet om sikkerhet.

Andre lån som heller ikke krever sikkerhet for lånebeløpet er blant annet kredittlån, smålån og kredittkort. Dette er alle eksempler på lån som faller inn under kategorien “lån uten sikkerhet”.

Dersom du for eksempel skal ta opp et boliglån eller et billån, vil banken kreve at du stiller en form for sikkerhet for lånet. Dette kan dreie seg om sikkerhet i bolig, hytte eller annen høy verdi. Det kan være vanskelig å stille sikkerhet i en bolig, dersom ønsket er at du skal kjøpe bolig med lånet du søker. I slike tilfeller vil du måtte vise til en høy egenkapital som kan fungere som sikkerhet for lånet du søker.

Krav til formål

Når du tar opp et forbrukslån stiller ikke banken krav til deg om hva du skal bruke pengene til. Du står økonomisk fritt til selv å disponere lånet slik du ønsker det. Dette gjør også lånet svært fleksibelt. Du kan for eksempel bruke forbrukslånet til:

  • Oppussing av egen bolig eller hytte.
  • Innkjøp av inventar, hvitevarer eller møbler til hjemmet.
  • Reiser eller ferier.
  • Refinansiering eller samling av annen gjeld som smålån og kredittkort.
  • Betale plutselige og store uforutsette utgifter som ikke kan utsettes.

Det er med andre ord mange muligheter som følger et forbrukslån. Når du derimot skal låne til et boliglån eller et billån, er det en forventning om at du skal kjøpe bolig eller bil. Ofte er det slik at banken krever å ta sikkerhet i boligen eller i billånet du tar opp lån for å kjøpe. For hver gang du betaler ned på lånet ditt, vil du eie mer og mer av sikkerheten: boligen eller bilen.

Tips: Se også vår artikkel om forbrukslån til hverdagen.

Låneramme på forbrukslån

Du kan søke om et lån uten sikkerhet til opptil 600 000 kroner. Det finnes ikke aktører på det norske markedet som låner ut mer enn dette uten sikkerhet. Et forbrukslån har en nedre grense på 5 000 kroner som minste beløp for lån. Ønsker du derimot å låne mindre enn dette, kan for eksempel et smålån være et godt alternativ. Her er minste beløpet 1 000 kroner. Et smålån fungerer som et forbrukslån, men som navnet tilsier handler dette lånet om mindre beløp opptil 50 000 kroner.

Med et kredittkort kan du søke om en kredittramme på opptil 150 000 kroner. Her velger du selv hvor mye skal bruke til en hver tid og du er kun ansvarlig for den kreditten du har brukt.

Med et boliglån eller andre lån som krever sikkerhet, vil dette avgjøre hvilken betjeningsevne du har. Dette gjelder også for lån uten sikkerhet. Du kan ikke låne mer enn fem ganger din årsinntekt. Om gjeldsgraden din overgår dette, vil du ikke få innvilget mer lån. Dette handler om at du skal kunne betjene gjelden din og tåle en renteøkning på 5%. Sikkerheten i bolig, bil eller egenkapital vil gjøre at du kan låne noe mer enn ved et forbrukslån uten sikkerhet.

Renter og kostnader på forbrukslån

Ettersom et forbrukslån ikke har krav om sikkerhet vil det være en større risiko for banken å låne deg penger på denne måten. Derfor tar banken en høyere rente enn ved et boliglån. Den effektive renten på et lån uten sikkerhet kan ligge et sted mellom 5%-25%. Noen lån uten sikkerhet kan også komme opp i 45%, som blant annet smålån.

Ettersom lån med sikkerhet, som for eksempel et boliglån, har trygghet i sikkerheten vil dette bøte på rentesatsen. Dersom du av en eller annen grunn ikke skulle betale ned lånet slik avtalen tilsier, vil banken ha sikkerhet i verdien på boligen. Et boliglån varierer, som med andre lån, når det gjelder renten og baserer seg på en individuell vurdering. Normalt ligger en effektiv boliglånsrente på mellom 2-4%.

I tillegg følger det etableringsgebyr og termingebyr med både lån med og uten sikkerhet. Lån med sikkerhet vil også ha tinglysningsgebyr for å tinglyse avtalen. Dette vil tilkomme lånets størrelse og omkostninger også.

Nedbetalingstid på forbrukslån

Lån uten sikkerhet er ment å skulle være midlertidige løsninger for deg som trenger penger raskt. Derfor vil også nedbetalingstiden på slike lån være kortere enn ved for eksempel et boliglån. Nedbetalingstiden for et forbrukslån er satt til opptil fem år. For smålån vil det være betraktelig mindre.

Noen banker opererer med en nedbetalingstid på 30 dager. Med kredittkort får du ofte en rentefri betalingsutsettelse på 30 – 60 dager før rentene begynner å løpe.

Når det gjelder lån med sikkerhet, så er dette ofte snakk om lån som medfølger en langt høyere låneramme. Sikkerheten som følger lånet tilsier også at banken ikke har som ønske å få lånet innfridd raskest mulig. Derfor har du også en lengre nedbetalingstid på slike lån. Et billån har gjerne en nedbetalingstid på opptil 10 år, merk imidlertid at bilens alder og nedbetalingstiden kan ikke være mer enn 14 år til sammen. Når vi snakker om et boliglån ligger nedbetalingstiden vanligvis mellom 25 – 30 år.