Unntak for refinans ved endring av nedbetalingstiden

I 2017 endret Finanstilsynet, på oppdrag fra Stortinget, reglene for tilbakebetaling av usikrede lån. Tidligere kunne man få forbrukslån med inntil 15 års nedbetalingstid, mens nå er grensen satt til 5 år.

Femårsgrensen gjelder imidlertid ikke dersom du refinansierer annen gjeld.

  • Du kan få inntil 15 år nedbetaling på forbrukslån til refinansiering dersom gjelden som refinansieres er dyrere.
  • Tilbakebetalingstiden kan ikke være lengre enn lengste gjenstående tilbakebetalingstid på gjelden som refinansieres.

Det siste punktet betyr at dersom du for eksempel refinansierer 3 kreditter og lån, og lengste nedbetalingstid på et av de er 8 år, får du inntil 8 år på det nye lånet. Bankene har her et slingringsmonn, og kan utvise skjønn dersom totalsummen er høy. 15 år vil i alle tilfeller være maksimum.

Ment å gi gjeldstyngede nordmenn et pusterom

Unntaket i nedbetalingstiden for nordmenn som skal refinansiere, er ment å gi et pusterom til de som sliter med høy gjeld. Som kjent kan refinansiering være en fin måte å kvitte seg med gjeld raskere, da renteomkostningene faller. I mange tilfeller er det mulig å spare mellom 5 og 10% av rentekostnadene kun ved å flytte lånet over til en annen bank.

Mange velger i tillegg å refinansiere gammel gjeld i huslånet i følge capitalsolution.no, med de fordelene det medfører. Å refinansiere med boliglånet gjør at du betaler en mye lavere rente (ofte mellom 2,5 og 3%). Fordelen er soleklar, da det letter på gjeldsbyrden og gjør det enklere å håndtere forbruksgjelden.

Husk å betale tilbake kjapt

Refinansiering vil kun hjelpe dersom du sørger for å betale tilbake gjelden like raskt som tidligere. Det betyr at du må betale ned en identisk sum med penger hver måned. Hvorfor? Det har å gjøre med “compound interest”, også kjent som “renter på rente” effekten, der kostnadene stiger over tid. Et lån med 20% rente vil ha betydelig høyere kostnader hvis det utvides fra f.eks 1 til 3 år.

Derfor er det kjempeviktig å opprettholde samme nedbetalingsbeløp hver måned, slik at du blir kvitt gjelden på et tidligere tidspunkt.

Finn mer bakgrunnsinformasjon om refinans her: https://www.klp.no/bank-og-lan/vare-boliglan/refinansiering